Nu beschikbaar! Onze nieuwe online training Fit to Compete!

Emailadres

info@bartelsinstituut.nl

Telefonisch contact

06 28 330 551

Privacyverklaring

Privacyverklaring van Bartels Horse and Health Instituut

Bartels Horse and Health Instituut wil op een zorgvuldige manier omgaan met de persoonsgegevens van iedereen die bij ons werkt, studeert of deelneemt aan onderzoek. De nieuwe privacyregels zijn daarbij van cruciaal belang. De regelgeving sluit bovendien aan bij onze doelstelling om onderwijs en behandelingen op het hoogste niveau te bieden.

Bartels Horse and Health Instituut verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies voor deze website. In deze Privacyverklaring informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn. In de cookieverklaring leest u van welke cookies gebruik wordt gemaakt.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief de activiteiten via de website) van de Bartels Horse and Health Instituut.

Bartels Horse and Health Instituut gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bartels Horse and Health Instituut  is de verantwoordelijke in de zin van de AVG. Bartels Horse and Health Instituut  vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar studenten, klanten, medewerkers en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de AVG stelt.

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Wil je op de hoogte blijven van onze opleidingen, cursussen en themadagen? Laat je email achter!