Nu beschikbaar! Onze nieuwe online training Fit to Compete!

Emailadres

info@bartelsinstituut.nl

Telefonisch contact

06 28 330 551

Praktische zaken opleiding sportmasseur

Voordat je gaat starten

Een jaaropleiding volgen vraagt enthousiasme en toewijding, maar ook het investeren van tijd. Daarom informeren we jou graag over de praktische zaken van de opleiding tot paardensportmasseur. 

Op deze pagina vind je meer informatie over: 

Inschrijvingsprocedure

Het inschrijfproces voor deze opleiding verloopt in 3 stappen. De inschrijving voor een cursusjaar dat begint in augustus/september begint reeds in het najaar van het jaar ervóór. 

Voor het volgende cursusjaar (september 2024 – september 2025) kunnen Cv’s en motivatiebrieven gemaild worden om voor inschrijving in aanmerking te komen. Wees er tijdig bij want het aantal plaatsen is beperkt (max.15)!

CV en motivatie

De eerste stap is om een CV en een motivatiebrief in te sturen

Persoonlijk gesprek

Op basis van de ontvangen CVs voert cursusleider Gisella Bartels een persoonlijk gesprek om te toetsen of de aspirant-cursist toelaatbaar is.

Inschrijfformulier

Indien de cursist kan worden toegelaten krijgt deze een inschrijfformulier toegestuurd. Na het insturen is de inschrijving definitief.

Voorwaarden voor inschrijving

Om jezelf in te kunnen schrijven voor de opleiding dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

 • Minimaal een afgeronde MBO-opleiding
 • Minimumleeftijd 21 jaar
 • Ruime ervaring met paarden (alleen manege ervaring is niet voldoende)

Om toegelaten te worden tot de opleiding dient een cursist eerst een C.V. en motivatiebrief te sturen, welke beoordeeld worden door de cursusleidster. In deze documenten dienen opleidingen en ervaring vermeld te worden (zowel paardgerelateerd als niet-paardgerelateerd). 

Ook dient de cursist te beschrijven wat zijn of haar motivatie is voor het volgen van de opleiding, wat de verwachtingen zijn en wat het uiteindelijke doel is van de cursist.

Persoonlijk gesprek

Na beoordeling van de C.V.’s en motivatiebrieven en een eerste selectie wordt een aantal cursisten uitgenodigd voor een persoonlijke kennismaking. Dit is bedoeld om zowel de cursist als de cursusleidster een compleet beeld te geven van de wederzijdse verwachtingen, het niveau, de motivatie en de werkwijze. 

De cursusleidster beoordeelt op basis hiervan of de cursist definitief toegelaten wordt tot de opleiding. Ook de cursist kan een goede afweging maken of de opleiding, de studiebelasting, de leerdoelen, het niveau en de werkwijze bij hem of haar past.

Docenten

Gisella Bartels

De opleiding staat onder leiding van dierenfysiotherapeut Gisella Bartels. Naast dierenfysiotherapie volgde ze opleidingen op het gebied van bewegingswetenschappen, chiropraxie, dry needling en taping. Ook was ze tot op hoog niveau actief in de sport.

Praktijktrainers

Tijdens de praktijklessen wordt Gisella ondersteund door praktijktrainers, in de vorm van sportmasseurs die door haar opgeleid zijn en eerder al geslaagd zijn voor de examens. Voor deze praktijktrainers, wordt minimaal eens per jaar een trainingsdag georganiseerd.

Gastdocenten

Tevens wordt er gebruik gemaakt van wisselende gastdocenten, welke allen zijn geselecteerd op basis van hun ervaring , deskundigheid en didactische vaardigheden. De gastdocenten zijn zoveel mogelijk wetenschappelijk onderlegd en beschikken daarnaast over bijzondere praktische vaardighede

Stageplaatsen

De stageplaatsen worden verzorgd door sportmasseurs die zijn opgeleid door Gisella Bartels.

5/5

“Deze opleiding is zeer waardevol voor iedereen die zich met paarden bezighoudt. Het leert je anders en beter naar je paard te kijken en bewust te voelen.

De combinatie van kennis en vaardigheden is in goede balans. Door de anatomie van het paard te leren, snap je beter hoe een paard daadwerkelijk in elkaar zit.  Door veel paarden te palperen (bewust voelen) en in beweging te bestuderen, ga je ook kleine verschillen herkennen en uiteraard leer je de juiste massagetechnieken.

Het is een zeer complete opleiding met zeer kundige en intensieve begeleiding. Ik zie en voel nu veel meer dan voorheen en ben blij dat ik als Sportmasseur een steentje kan bijdragen aan het paardenwelzijn.”

Laura de Koning

Paardenmasseren.nl

Veelgestelde vragen

Cursisten krijgen een map met cursusmateriaal ter ondersteuning van het bestuderen van de besproken lesstof. Dit studie materiaal is bij het cursusgeld inbegrepen. Daarnaast zijn de volgende boeken verplicht (deze boekend dienen zelf aangeschaft te worden):

 • Hoe beweegt uw paard- Gillian Higgins ISBN
 • ABC of the Horse- Pauli Grönberg ISBN 978-951-98744-2-5

Niet verplicht, wel zéér aan te bevelen:

 • Atlas of the Equine Musculoskeletal system, Ivana Ruddock-Lange, ISBN 978-0-9773046-2-2. Echt een prachtige en zeer goed bruikbare atlas.
 • App: Horse Anatomy, equine 3D, via app store

Aanbevolen literatuur:

 • Anatomie van het sportpaard- Gillian Higgins ISBN
 • Biomechanics and physical training of the horse-Jean-Marie Denoix ISBN 978-1-84076-192-4
 • Color atlas of veterinary anatomy vol2, the horse- R.Ashdown, S.Done ISBN 0-7234-2574-4

Naast de cursus-, stage- en examendagen dient een cursist rekening te houden met een studiebelasting van 4-6 uur per week. Dit is echter door de cursist naar eigen inzicht te verdelen, doordat er geruime tijd zit tussen de cursusdagen en doordat alle deadlines ruimschoots van te voren bekend worden gemaakt.

Uiteraard is de studiebelasting afhankelijk van de achtergrond van de cursist en diens leervermogen. De ervaring leert echter dat een goede sportmasseur gedurende het hele studiejaar aan zowel theorie- als praktijk regelmatig tijd besteedt. Door herhaling ontstaan betere vaardigheden en krijgt de theoretische kennis ook praktische waarde.

De opleiding is te volgen naast een baan, mits de cursist voldoende tijd inplant voor studie en oefening.
De ervaring leert dat de opleiding vooral niet onderschat moet worden. Zowel qua theorie als praktische vaardigheden vraagt deze opleiding het nodige van de deelnemers. Het onderwerp is buitengewoon interessant, maar dat neemt niet weg dat er vanaf het begin af aan serieus gestudeerd en geoefend moet worden.

De opleiding kan worden afgesloten met een drietal examens:

Onderdeel één 

Is het theorie-examen dat bestaat uit een deel over vaktaal en anatomie en een deel met open vragen, waarin alle andere onderwerpen getoetst worden. Deze examens duren gezamenlijk 2,5 uur en worden schriftelijk afgenomen. Bij de vragen wordt vermeld hoeveel punten er gescoord kunnen worden. Voor beide theorie-e xamens dient minstens een 6 gescoord te worden. Het examen wordt nagekeken door de cursusleidster of één van haar collegadierenfysiotherapeuten.

Onderdeel twee 

Is het verslag. Dit verslag omvat een geheel uitgewerkte casus, waarbij in vaktaal alle onderdelen van een massageconsult worden beschreven en gïnterpreteerd, waarna een massageplan en een advies worden opgesteld. Ook voor dit onderdeel dient minimaal een 6 gescoord te worden. Het mag thuis worden gemaakt en dient voor de gestelde deadline ingeleverd te worden per e-mail.

Onderdeel 3 

En het laatste examen is het praktijkexamen dat uit meerdere onderdelen bestaat. Een cursist voert op de examenlocatie een volledig massageconsult uit bij een voor hem of haar onbekend paard. Het examen bestaat uit de onderdelen anamnese, inspectie, palpatie (2x), bewegingsanalyse op harde en zachte bodem, aanvullende tests, samenvatting/conclusie, advies, opstellen van een massageplan en het uitvoeren van de massagetechnieken. 

Het examen duurt 45-60 minuten voor de analyse en 30 minuten voor de massage en wordt afgenomen door cursusleidster Gisella Bartels en een tweede, onafhankelijjke deskundige met een beschermde en erkende titel op HBO of WO niveau in een relevante richting, doorgaans in de vorm van een dierenarts/osteopaat.

Nadere informatie m.b.t. de examens:

Procedure en criteria:

Verslag

-Dit verslag mag een bijgewerkte versie zijn van het conceptverslag dat tussen module 2 en 3 is ingeleverd. Indien nodig moet het wel mogelijk zijn om het betreffende paard opnieuw te bekijken om het verslag te verbeteren en in te leveren als examencasus. Het verslag mag echter ook over een ander paard geschreven worden.

-Dit dient tijdens module 4 vóór een tijdens de opleiding te bepalen deadline per e-mail ingeleverd worden (info@bartelshorseandhealthinstituut), onderwerp: examenverslag.

-Naam bestand: naam cursist_examencasus_datum.

-Word bestand met voorblad met naam, datum, opleiding, docent.

-5 pagina’s exclusief titelpagina, Times New Roman , minimaal 10 maximaal 12 lettergrootte, regelafstand minimaal 1, genummerd.

-Professionele lay out wenselijk.

-Uitslag volgt per e-mail binnen 2 weken.

-Minimale score 6,0.

-Indien onder 6,0 bestaat de mogelijkheid tot een her-examen tegen een vastgesteld tarief (zie prijzen). Dit her-examen kan plaatsvinden vóór de diploma-uitreiking van het lopende studiejaar.

Theorie examens

-Data zijn bij aanvang van de cursus bekend

-Aanvang om 10.00u stipt

-Indien de cursist te laat is vervalt het recht op het maken van het examen en volgt een her-examen met de bijbehorende kosten.

-Het examen wordt schriftelijk afgenomen.

-Anatomie examen duurt één uur. Hierna volgt een kwartier pauze.

– Het ABC of the Horse van Grönberg is leidend bij verschillen tussen bronnen.

-Het Open Vragen Examen duurt twee uur en vijftien minuten.

-De reader is leidend bij verschillende informatie over een onderwerp.

-Studenten met dislexie dienen dit aan te tonen middels een officiële diagnose en krijgen dan per uur tien minuten extra tijd.

-De uitslag volgt per mail binnen zeven werkdagen.

-Minimum score voor ieder examen is 6,0.

-Examens mogen achteraf worden ingezien, maar niet worden meegenomen.

-Her-examens (eerste her-examen) vinden plaats binnen 3 maanden na het eerste examen, maar doorgaans vóór het volgende kalenderjaar. Een eventueel tweede heramen vindt plaats voor de zomervakantie. De (her) examens dienen uiterlijk binnen 2 jaar na de reguliere examens van het gevolgde opleidingsjaar gedaan te worden. Daarna vervalt het recht op het doen van (her)examens.

-Vooraf krijgen cursisten, tijdens module 4, enkele oefenvragen.

Praktijkexamens

-Deze vinden doorgaans plaats op vrijdag of zaterdag. Cursisten krijgen de mogelijkheid om een voorkeur op te geven. Hier wordt zo veel als mogelijk rekening mee gehouden.

-Alle onderdelen van de analyse worden getoets. De tijdsduur hiervoor is als volgt: anamnese 15 minuten, inspectie 5 minuten, palpatie 5 minuten, bewegingsanalyse op harde bodem 5 minuten, bewegingsanalyse op zachte bodem 10 minuten, tweede palpatie en aanvullende tests 5 minuten, samenvatting en advies 5 minuten. Hierna gaan 3-4 cursisten tegelijk hun examenpaard masseren. Dit duurt 30 minuten. De examinatoren beoordelen de technieken, doen verzoeken om bepaalde technieken te tonen en stellen vragen over deze technieken, de keuze hiervoor, de werkwijze en de voorlichting naar de eigenaar.

-Voor alle onderdelen dient minimaal een 6,0 gescoord te worden

-De uitslag volgt op de examendag en wordt mondeling toegelicht.

-Na afloop krijgt een cursist een formulier mee met daarop de gescoorde cijfers en feedback.

-Het paard dat voor het examen wordt ingezet is voor de cursist onbekend. Het is qua type en beweging vergelijkbaar met tijdens de opleiding gebruikte paarden. De eigenaar van het paard is bij het examen aanwezig en zal vragen beantwoorden. De cursist dien tijdens het examen ook met de eigenaar te communiceren en deze van advies te voorzien.

-Er zijn geen andere cursisten bij het afnemen van het examen aanwezig.

-Op de examendag mag de cursist, uit het hoofd, op een blanco papier steekwoorden, een structuur of een indeling maken die hem of haar kan helpen tijdens het examen. Er mogen géén standaardformulieren worden meegenomen. Tijdens het examen mogen notities gemaakt worden.

-Er bestaat de mogelijkheid om een examen als oefen-examen in te zetten waarbij de examinatoren de cursist waar nodig begeleiden en voorbereiden op een volgend examen.

-Indien er voor één of meer van de onderdelen lager dan 6,0 gescoord wordt, dan wordt het gehele examen als onvoldoende beoordeeld. Het praktijkexamen dient dan in zijn geheel herkanst te worden. Dit vindt doorgaans plaats binnen 3 maanden op een in overleg te bepalen datum.

-Een eventueel tweede her-examen vindt voor de zomervakantie plaats.

De opleiding tot sportmasseur van Bartels Horse & Health Instituut wordt gegeven bij Stal Belvedere, Bovenstraat 73a in Hoeven (tussen Breda en Roosendaal). Deze stal wordt gerund door Grand Prix amazone Karen Nijvelt en haar man Twan van Woensel en is in eigendom van Arno Hollander.
Goed bereikbaar vanaf de snelwegen A58 en A17. Er zijn diverse overnachtingsmogelijkheden op korte afstand.

Faciliteiten: sfeervolle, ruime, verwarmde en geïsoleerde cursusruimte met bar, daglicht, beamer en scherm. Ruim opgezette stallen, diverse indoor- en outdoor rijbanen, longeercirkels, vele hectares weilanden, paddocks, stapmolen, poetsplaatsen en solarium, toiletten, parkeergelegenheid op het terrein.

Vooropleiding en toelatingseisen
Minimaal een afgeronde MBO-opleiding. Minimumleeftijd 21 jaar. Ruime ervaring met paarden (alleen manege ervaring is niet voldoende). Om toegelaten te worden tot de opleiding dient een cursist eerst een C.V. en motivatiebrief te sturen, welke beoordeeld worden door de cursusleidster. In deze documenten dienen opleidingen en ervaring vermeld te worden (zowel paardgerelateerd als niet-paardgerelateerd). Ook dient de cursist te beschrijven wat zijn of haar motivatie is voor het volgen van de opleiding, wat de verwachtingen zijn en wat het uiteindelijke doel is van de cursist.

Na beoordeling van de C.V.’s en motivatiebrieven en een eerste selectie wordt een aantal cursisten uitgenodigd voor een persoonlijke kennismaking. Dit is bedoeld om zowel de cursist als de cursusleidster een compleet beeld te geven van de wederzijdse verwachtingen, het niveau, de motivatie  en de werkwijze. De cursusleidster beoordeelt op basis hiervan of de cursist definitief toegelaten wordt tot de opleiding. Ook de cursist kan een goede afweging maken of de opleiding, de studiebelasting, de leerdoelen, het niveau en de werkwijze bij hem of haar past.

Over de beslissing tot het wel/niet toelaten van een cursist kan niet gecorrespondeerd worden. De selectie is bedoeld om teleurstellingen gedurende het cursusjaar zoveel mogelijk te voorkomen en een zo groot mogelijk aantal toegelaten cursisten op het gewenste niveau te brengen aan het eind van het cursusjaar.

Vrijstellingen
Er wordt bij deze opleiding niet gewerkt met vrijstellingen. Alle eerder opgedane kennis of ervaring kan waardevol zijn, maar we begeleiden en toetsen onze cursisten graag zelf om onze werkwijze en het door ons gewenste niveau te waarborgen.

De jaaropleiding tot sportmasseur wordt op hbo-niveau gegeven. Bovendien is de opleiding procedureel getoetst en erkend door het CRKBO, waarmee het officieel een verkorte beroepsopleiding is. Ook wordt de opleiding erkend door het VPSN, de vereniging van sportpaardenmasseurs in Nederland. Om deel te nemen aan de examens dient de cursist zich tijdig per e-mail in te schrijven hiervoor. Deelname staat vast zodra de inschrijving door Bartels Horse & Health Instituut is bevestigd per e-mail.

Gedurende de opleiding geldt een aanwezigheidsplicht van minimaal 13 van de 16 lesdagen, met tevens een minimum van drie dagen per module (dit geldt voor module 2,3 en 4, bij module 1 is het minimum 2 dagen). Bij een grotere afwezigheid vervalt het recht op het doen van examen en dus het verkrijgen van het certificaat.

Communicatie geschiedt bij voorkeur per e-mail. Inhoudelijke vragen kunnen gesteld worden via info@bartelsinstituut.nl. Administratieve en/of organisatorische vragen kunnen aan Jennifer Albers gesteld worden via admin@bartelsinstituut.nl . Cursisten kunnen doorgaans binnen 5 werkdagen een reactie verwachten. Telefonisch overleg is ook mogelijk op 06-28330551. Het is echter wenselijk via e-mail of what’s app eerst een belafspraak te maken omdat door de aard van de werkzaamheden van Gisella Bartels, zij vaak niet in staat is de telefoon te beantwoorden. Maandag en donderdag zijn doorgaans gereserveerd voor kantoorwerk, waardoor communicatie op die dagen de voorkeur heeft.

Cursisten worden via het door hen opgegeven e-mail adres op de hoogte gehouden van relevante informatie en mededelingen. Daarnaast zal een besloten FB groep ingezet worden voor communicatie over diverse, veelal inhoudelijke, onderwerpen.

Kwalificaties en erkenning
Cursisten worden opgeleid tot gecertificeerd sportmasseur voor paarden. Sportmasseur voor paarden is een vrij beroep dat helaas niet erkend of beschermd wordt. Diagnoses en diergeneeskundige of fysiotherapeutische behandelingen zijn voorbehouden aan dierenartsen en erkend dierenfysiotherapeuten.
Deze opleiding voorziet u van de kennis en vaardigheden die wenselijk zijn om veilig en effectief paarden te analyseren en masseren.
Na het volgen van deze opleiding kunnen door Bartels Horse & Health Instituut gecertificeerde sportmasseurs lid worden van de VPSN (Vereniging Paarden Sportmasseurs Nederland). Deze vereniging is sinds 2017 aangesloten bij de FNHO (Federatie van Nederlandse Hippische Ondernemers).

Certificering
Aan het einde van iedere module ontvangt de cursist een bewijs van deelname aan deze module, mits voldaan is aan de aanwezigheidsplicht. Na module vier volgt eveneens een bewijs van deelname. Hierop staat tevens vermeld dat dat document toegang geeft tot deelname aan de afsluitende examens. Na het met goed resultaat afronden van alle examens ontvangt de cursist een certificaat waarop de titel ‘sportmasseur voor paarden’ staat, welke door de VPSN wordt erkend.

Bartels Horse & Health Instituut stelt alles in het werk om cursisten een gedegen en prettige opleiding te bieden. We ontvangen dan ook graag feedback van cursisten. Ook wanneer een cursist niet helemaal tevreden is of een klacht heeft horen we dit graag.

Doorgaans kan een klacht goed afgehandeld te worden door een gesprek aan te gaan met de betreffende persoon. Indien gewenst kan dit in het bijzijn van de opleidingscoördinator (Gisella Bartels). Het doel van het gesprek is het in kaart brengen van de precieze klacht en het zoeken naar een passende oplossing. Mocht desondanks een cursist een officiële klacht in willen dienen, dan hebben we daarvoor een klachtenprocedure.

Een officiële klacht kan alleen ingediend worden door een cursist tijdens het lopende studiejaar.
Indien u als cursist een officiële klacht wilt indienen kunt u daarvoor ons klachtenformulier aanvragen. Hierop kunt u uw klacht omschrijven, waarna u het formulier getekend kunt retourneren. Bartels Horse & Health Instituut zal binnen 10 dagen per e-mail de ontvangst van de brief bevestigen. Binnen 4 weken na ontvangst van het getekende formulier kunt u van Bartels Horse & Health Instituut een inhoudelijke reactie verwachten.

Mocht onderzoek naar de klacht nodig zijn dan zal de cursist hiervan binnen drie weken na ontvangst van het klachtenformulier per e-mail over worden geïnformeerd.
De cursist heeft na ontvangst van de schriftelijke reactie van Bartels Horse & Health Instituut 2 weken om hierop schriftelijk te reageren. U dient hierin tenminste aan te geven of uw klacht wel of niet naar tevredenheid is opgelost. Indien dit niet het geval is omschrijft u de klacht die u op dat moment nog heeft.

Indien na deze correspondentie de klacht niet naar tevredenheid is opgelost kan er gekozen worden voor

 1. Wederom een schriftelijke reactie, eerst door Bartels Horse & Health Instituut, binnen 4 weken na ontvangst van de reactie van de cursist, daarna binnen 4 weken door de cursist.
 2. Een gesprek tusssen beide partijen met een onafhankelijke derde (mw drs M.K. Groenberg, Mfn Registermediator).
 3. Een beroep door de cursist bij de onafhankelijke derde (mw drs M.K. Groenberg, Mfn Registermediator).

Het oordeel van de beroepsinstantie, de onafhankelijke derde(mw drs M.K. Groenberg Mfn Registermediator), is bindend. Consequenties die verbonden zijn aan de uitspraak van deze zullen door Bartels Horse & Health Instituut binnen 6 weken worden afgehandeld.

Elke klacht wordt vertrouwelijk behandeld en zal alleen in te zien zijn zijn voor medewerkers van de opleiding en de afhandelaars van de klacht. Indien de klacht over een persoon gaat, heeft deze persoon het recht op de hoogte te worden gehouden van het verloop van de afhandeling van de klacht en de eventuele uitspraak van de beroepsinstantie. De uitspraak van de beroepsinstantie zal uiterlijk binnen 6 maanden schriftelijk plaatsvinden. Mocht er meer tijd nodig zijn voor onderzoek naar de klacht alvorens er een uitspraak gedaan kan worden, dan zal dit voor die tijd schriftelijk worden medegedeeld aan alle betrokkenen, evenals de datum waarop de uitspraak gedaan zal worden.

Alle klachten en de wijze van afhandeling zullen worden geregistreerd en voor de periode van 5 jaar worden bewaard.

Cursusdata en kosten

Cursusdata

De data voor het opleidingsjaar 2023-2024 zijn:

 • 29 en 30 september ’23
 • 3 en 4 november ’23
 • 17 en 18 november ’23
 • 12 en 13 januari ’24
 • 1 en 2 maart ’24
 • 5 en 6 april ’24
 • 24 en 25 mei ’24
 • 15 juni ’24 (theorie examen en oefenmiddag)
 • 6 en 7 september M4D3 en M4D4
 • Praktijkexamens zijn op 2, 3 en 5 oktober 2024 (cursisten worden op 1 datum ingepland)
 • De diploma-uitreiking is op 8 november 2024 in de avond.

Het volgende cursusjaar gaat van start op 28 september 2024. De overige data voor het opleidingsjaar 2024-2025 worden begin 2024 bekend gemaakt, maar volgen doorgaans de indeling en weekenden zoals voorgaande jaren, aangepast aan het nieuwe kalenderjaar.

Kosten

De kosten voor het cursusjaar 2024-2025 bedragen 3750,- BTW vrij voor de opleiding inclusief heerlijke lunches en uitgebreide reader.

De examenkosten bedragen €275,- voor een praktijkexamen (duur circa 2,5 uur), €150 euro voor het theorie examen bestaande uit twee onderdelen (€75 euro per onderdeel: anatomie en open vragen) en €75 euro voor het examenverslag.

Daarnaast dienen cursisten twee verplichte boeken aan te schaffen (circa €120,-).

Starten met deze opleiding?

Via onderstaande knop kun je ons een mail sturen en daarin aangeven dat je geïnteresseerd bent in de opleiding. Wij nemen vervolgens contact met je op voor jouw CV en motivatiebrief.

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Wil je op de hoogte blijven van onze opleidingen, cursussen en themadagen? Laat je email achter!