Nu beschikbaar! Onze nieuwe online training Fit to Compete!

Emailadres

info@bartelsinstituut.nl

Telefonisch contact

06 28 330 551

Praktische zaken opleiding Sport Horse Manager

Voordat je gaat starten

Een jaaropleiding volgen vraagt enthousiasme en toewijding, maar ook het investeren van tijd. Daarom informeren we jou graag over de praktische zaken van de opleiding tot Sport Horse Manager. 

Op deze pagina vind je meer informatie over: 

Inschrijvingsprocedure

Het inschrijfproces voor deze opleiding verloopt in 3 stappen. De inschrijving voor een cursusjaar dat begint in augustus/september begint reeds in het najaar van het jaar ervóór. 

De startdatum van een nieuwe opleiding is nog niet bekend. Maar laat het ons vooral weten als je interesse hebt! 

CV en motivatie

De eerste stap is om een CV en een motivatiebrief in te sturen

Persoonlijk gesprek

Op basis van de ontvangen CVs voert cursusleider Gisella Bartels een persoonlijk gesprek om te toetsen of de aspirant-cursist toelaatbaar is.

Inschrijfformulier

Indien de cursist kan worden toegelaten krijgt deze een inschrijfformulier toegestuurd. Na het insturen is de inschrijving definitief.

Docenten

Franlin Lashley

Franklin Lashley is in 2004 afgestudeerd aan de Universiteit van Gent en nu 12 jaar werkzaam als erkend paardendierenarts. Zijn interesse gaat vooral uit naar kreupelheden, rugproblemen en sportbegeleiding. Daarvoor zijn ook de nodige bijscholingen gevolgd (o.a. FES; Focus on the equine spine, Veterinary dentistry bij de ESAVS in Hannover). In 2014 heeft hij het ISELP examen behaald (een internationaal specialisme voor orthopedie).

Franklin komt zelf uit de dressuurwereld en heeft voordat hij ging studeren internationaal gereden bij de ponies, junioren en Young Riders. Ook is hij in het bezit van het ORUN instructeursdiploma, heeft hij dressuurles gegeven en gewerkt op een handel/hengstenstal.

Tegenwoordig geeft Franklin ook veel cursussen aan dierenartsen (Meet The Specialist, Proveto), trainingen aan klinieken (Zweden), maar ook aan iedereen die (semi)professioneel met paarden bezig zijn.

 • Dressuur gereden op internationaal niveau.
 • Gecertificeerd door de ISELP (International Society of Equine Locomotor Pathology, een internationale organisatie voor paardenorthopedie);
 • Veterinary dentistry bij ESAVS Hannover
 • Gecertificeerd chiropractor bij FES EuropeRegelmatig spreker op (inter)nationale congressen en evenementen.

Carolien Munsters

Carolien Munsters (MSc, PhD) is gepromoveerd in de sportfysiologie van het paard aan de faculteit Diergeneeskunde (Equine Sciences) aan de Universiteit van Utrecht. Voorheen is Carolien werkzaam geweest als senior projectleider van het fieldlab paardensport te NHB Deurne. Daarna heeft ze haar eigen bedrijf Moxie Sport Analysis & Coaching opgericht.

 • Werkzaam als onderzoeker bij de faculteit Diergeneeskunde;
 • Betrokken als embedded scientist in de paardensport (NOC*NSF);
 • CRKBO geregistreerd docent;
 • Betrokken bij de begeleiding van de eventingkaders van de KNHS.

Anneke Hallebeek

Anneke Hallebeek is afgestudeerd als dierenarts aan de faculteit Diergeneeskunde te Utrecht, waar ze later ook promoveerde op het onderwerp paardenvoeding. Daarnaast is ze specialist veterinaire diervoeding. Ze heeft een onafhankelijk voedingsadviesbureau voor paarden, ontwikkelt dieetvoeders voor paarden en geeft post-academisch onderwijs over paardenvoeding aan dierenartsen.

 • Gepromoveerd op het gebied van paardenvoeding;
 • In 2007 Sanequi ontwikkeld, een uniek merk van speciale paardenvoeders voor paardenpatiënten;
 • Sinds 2016 is Sanequi veranderd naar Bonpard, dat enkel verkrijgbaar is via dierenartsen;
 • In 2013 gestart met post-graduele cursus voor dierenartsen “Voedingsconsulent Paard.

Gisella Bartels

Gisella volgde achtereenvolgens de studies tot humaan fysiotherapeut en dierenfysiotherapeut, waarna zij in 2004 als zodanig aan het werk ging. Later volgde ze nog een Master Bewegingswetenschappen, een opleiding chiropractie en diverse cursussen, waaronder taping en dry needling.

Binnen haar praktijk legt zij zich met name toe op de begeleiding van (sport)paarden, waarbij ze naast onderzoek en behandeling het hele management onder de loep neemt. Daarnaast geeft en organiseert ze diverse cursussen en opleidingen om zo bij te dragen aan het welzijn en de prestaties van paarden.

 • Gecertificeerd humaan fysiotherapeut en dierenfysiotherapeut;
 • Cursussen gevolgd in Dry Needling en Taping bij paarden;
 • Master Bewegingswetenschappen gevolgd aan de Universiteit van Maastricht;
 • Opleiding Chiropractie bij paarden;
 • Vanaf 2009 verzorgen van cursussen, opleidingen, lezingen en clinics waarbij management van paarden, anatomie en biomechanica een hoofdrol spelen;
 • Lichte Tour dressuuramazone;
 • Mede-eigenaar van Stoeterij de Verloren Hoek, waar op kleine schaal springpaarden worden gefokt en/of opgeleid voor de topsport. Hieronder het internationale springpaard Diesel (v. Untouchable) die in mede-eigendom is van Stal de Sjiem van Jeroen Dubbeldam.

Roy den Bieman

Roy de Bieman is gediplomeerd hoefsmid sinds 1997. Hij liep onder andere stage bij Wim Diks en Rob Renirie. Ook Roy is inmiddels een gerenommeerde hoefsmid met een internationale clientèle. Hij leidt regelmatige andere hoefsmeden op en draagt zijn kennis graag over aan zowel hoefsmeden als paardeneigenaren.

 • Studeerde in 1997 af aan NHB Deurne; 
 • Stages bij Rob Renirie en Wim Diks;
 • Beoefende zelf diverse disciplines en deed zelfs een tijdje mee met de Future Guys die stunts uithalen op een galopperend paard;
 • Hoefsmid van vele internationale sportpaarden en goedgekeurde hengsten;
 • Stagebegeleider en leermeester voor jonge hoefsmeden of collega hoefsmeden.

Wouter Demey

Wouter Demey studeerde als dierenarts af aan de Universiteit Gent in 2008. Hij vervolledigde zijn opleiding met een internship in paardenkliniek De Morette te Asse. Van 2010 tot 2015 was hij werkzaam als paardenarts binnen een Nederlandse dierenartsenpraktijk. Wouter legt zich sinds meer dan 10 jaar volledig toe op tandheelkunde bij paarden.

Hiertoe volgde hij tal van opleidingen in binnen – en buitenland. Ondertussen doceert hij meerdere cursussen over tandheelkunde en is lid van verschillende beroepsorganisaties. Tevens is Wouter board member van de Nordic College of Equine Dentistry (NCED).

Margriet Visser

Margriet Visser is dierenarts (DVM) en specialist in Equine Surgery and Orthopedics. Zij heeft naast deze specialisatie ruim 2 decennia ervaring met vrijwel alle aspecten van de diergeneeskunde en is werkzaam op de kliniek in Honselersdijk. In haar vrije tijd rijdt ze zelf graag dressuur.

Margriet zoekt graag de samenwerking met andere professionals zoals hoefsmeden, dierenfysiotherapeuten en instructeurs en weet zo een zo optimaal mogelijk resultaat te behalen bij het gezond houden of krijgen van een (sport)paard. 

Margriet weet haar kennis en ervaring met veel passie, maar ook een dosis nuchterheid, over te brengen op klanten en cursisten.   

Veelgestelde vragen

De opleiding vergt aanwezigheid tijdens alle 10 de cursusdagen. Datzelfde geldt voor de examens. Daarnaast verwachten we van onze deelnemers circa 4 uur per week zelfstudie. Dit bestaat uit het bestuderen van het opgegeven studiemateriaal en het in de praktijk brengen van de kennis. 

Na iedere cursusdag schrijf je een kort verslag (circa 1 A4) over wat je geleerd hebt, hoe je zaken voor deze dag aanpakte en wat je eventueel anders gaat doen qua management). Voor ruiters- en trainers kan het oefenen van de kennis en vaardigheden goed geïmplementeerd worden in de dagelijkse werkzaamheden, waarbij wel bewust gewerkt moet worden aan het toepassen van de kennis. 

Daarnaast zal echte studietijd ingepland moeten worden om de theoretische stof te bestuderen. De totale opleiding neemt één jaar in beslag.

 • ABC of the Horse – Grönberg
 • Hoe beweegt uw paard – Higgins

Naast deze literatuur kan voor het bestuderen van de stof gebruikt gemaakt worden van hand-outs, die afgedrukt overhandigd worden op de cursusdagen. Daarnaast zal digitaal beeldmateriaal beschikbaar gesteld worden. Afhankelijk van de basiskennis van de deelnemer kan het nodig zijn meer boeken of literatuur te raadplegen om op het vereiste (examen)niveau te komen.

De jaaropleiding gaat uit van een denkniveau dat minimaal op mbo-niveau ligt. Daarnaast zijn de mensen die worden geselecteerd voor deelname beoordeeld op ervaring en prestaties als ruiter en/of trainer/coach en/of als jurylid.

Voor het opleidingsjaar 2023-2024 geldt een als norm dat deelnemers professioneel met paarden werkzaam dienen te zijn. Dit kan zijn als ruiter of trainer, maar ook als professioneel groom, stalmanager, fokker of therapeut.  De opleiding zelf zal op hbo-niveau gegeven worden. Deelname geschiedt na goedkeuring van de aanmelding. Er zijn géén vrijstellingen mogelijk. De minimumleeftijd is 18 jaar. Wil je graag deelnemen en twijfel je of je in aanmerking kunt komen, neem dan contact met ons op.

Na het volgen van de opleiding kunnen deelnemers zich gecertificeerd Sport Horse Manager noemen. Zij ontvangen na afloop van het met goed gevolg afronden van de het examen een certificaat met deze titel. De opleiding is procedureel getoetst door het CRKBO en is daarmee officieel een verkorte beroepsopleiding. De titel is echter niet wettelijk beschermd, het vak valt namelijk onder de vrije beroepen.

De data voor een nieuwe opleiding staan nog niet gepland. Ieder cursusjaar wordt bekeken welke opleidingen en cursussen een plaats op de agenda staan. 

Aan het einde van het cursusjaar zal de studie worden afgesloten met examens. Dit examen zal bestaan uit een schriftelijk theoretische examen waarbij ook gebruik gemaakt zal worden van beeldmateriaal in de vorm van foto’s en/of video’s en/of (eventueel) echobeelden. De docenten stellen ieder vragen op over hun vakgebied en zullen deze vragen, de juiste antwoorden en de te verdienen scores aan de cursuscoördinator voorafgaand aan het examen beschikbaar stellen. Het examen duurt maximaal 2 uur.

Om te slagen voor het examen dient voor alle vakken minimaal een 6 behaald te worden. Het examen vindt klassikaal plaats op stal Belvedère te Hoeven. Bij niet slagen voor het examen of een deel ervan kan een herexamen gedaan worden, dat circa 1 maand later zal plaatsvinden. Er kan maximaal twee keer herkanst worden, daarna vervalt het recht om examen te doen. Aan een herexamen zijn vooraf bepaalde extra kosten verbonden. Over de uitslag van het examen kan niet gecorrespondeerd worden. Examens mogen achteraf worden ingezien, maar niet worden meegenomen.

Onderstaande prijzen waren van toepassing op de opleiding in 2023. Deze worden jaarlijks herberekend en hier kunnen dus geen rechten aan ontleend worden. 

De prijs per deelnemer bedraagt € 2.900,-. Met CRKBO accreditatie is dit BTW-vrij. Deze prijs is exclusief het examen à € 290,-.
Het examen is opgedeeld in een verslag en theorie. Het verslag dat gedurende het cursusjaar gemaakt wordt dient voldoende te zijn (minimaal 6) alvorens het theorie-examen afgelegd kan worden. Indien een herexamen nodig is, bedragen de kosten hiervoor: € 125,- voor het  verslag en € 250,- voor het theorie examen. Eventuele overige studiekosten (zoals bijvoorbeeld internetgebruik, verblijfskosten, aanschaf boeken) zijn voor eigen rekening.  

De opleiding zal plaatsvinden op Stal Belvedere, Bovenstraat 73a in Hoeven (Noord-Brabant). Een enkele cursusdag kan plaatsvinden op een externe locatie, zoals een kliniek. 

Bartels Horse & Health Instituut stelt alles in het werk om cursisten een gedegen en prettige opleiding te bieden. We ontvangen dan ook graag feedback van cursisten. Ook wanneer een cursist niet helemaal tevreden is of een klacht heeft horen we dit graag. 

Doorgaans kan een klacht goed afgehandeld te worden door een gesprek aan te gaan met de betreffende persoon. Indien gewenst kan dit in het bijzijn van de opleidingscoördinator (Gisella Bartels). Het doel van het gesprek is het in kaart brengen van de precieze klacht en het zoeken naar een passende oplossing. Mocht desondanks een cursist een officiële klacht in willen dienen, dan hebben we daarvoor een klachtenprocedure.

Een officiële klacht kan alleen ingediend worden door een cursist tijdens het lopende studiejaar.

Indien u als cursist een officiële klacht wilt indienen kunt u daarvoor ons klachtenformulier aanvragen. Hierop kunt u uw klacht omschrijven, waarna u het formulier getekend kunt retourneren. Bartels Horse & Health Instituut zal binnen 10 dagen per e-mail de ontvangst van de brief bevestigen. Binnen 4 weken na ontvangst van het getekende formulier kunt u van Bartels Horse & Health Instituut een inhoudelijke reactie verwachten. Mocht onderzoek naar de klacht nodig zijn dan zal de cursist hiervan binnen drie weken na ontvangst van het klachtenformulier per e-mail over worden geïnformeerd.

De cursist heeft na ontvangst van de schriftelijke reactie van Bartels Horse & Health Instituut 2 weken om hierop schriftelijk te reageren. U dient hierin tenminste aan te geven of uw klacht wel of niet naar tevredenheid is opgelost. Indien dit niet het geval is, omschrijft u de klacht die u op dat moment nog heeft.

Indien na deze correspondentie de klacht niet naar tevredenheid is opgelost kan er gekozen worden voor:

 • Wederom een schriftelijke reactie, eerst door Bartels Horse & Health Instituut, binnen 4 weken na ontvangst van de reactie van de cursist, daarna binnen 4 weken door de cursist.
 • Een gesprek tusssen beide partijen met een onafhankelijke derde (mw drs M.K. Groenberg, Mfn Registermediator).
 • Een beroep door de cursist bij de onafhankelijke derde (mw drs M.K. Groenberg, Mfn Registermediator).
 • Het oordeel van de beroepsinstantie, de onafhankelijke derde(mw drs M.K. Groenberg Mfn Registermediator), is bindend. Consequenties die verbonden zijn aan de uitspraak van deze zullen door Bartels Horse & Health Instituut binnen 6 weken worden afgehandeld.

Elke klacht wordt vertrouwelijk behandeld en zal alleen in te zien zijn zijn voor medewerkers van de opleiding en de afhandelaars van de klacht. Indien de klacht over een persoon gaat, heeft deze persoon het recht op de hoogte te worden gehouden van het verloop van de afhandeling van de klacht en de eventuele uitspraak van de beroepsinstantie. De uitspraak van de beroepsinstantie zal uiterlijk binnen 6 maanden schriftelijk plaatsvinden. Mocht er meer tijd nodig zijn voor onderzoek naar de klacht alvorens er een uitspraak gedaan kan worden, dan zal dit voor die tijd schriftelijk worden medegedeeld aan alle betrokkenen, evenals de datum waarop de uitspraak gedaan zal worden.

Alle klachten en de wijze van afhandeling zullen worden geregistreerd en voor de periode van 5 jaar worden bewaard.

Communicatie geschiedt bij voorkeur per e-mail. Vragen kunnen gesteld worden via info@sporthorsemanager.com. Cursisten kunnen binnen 5 werkdagen een reactie verwachten. Telefonisch overleg is ook mogelijk. Cursuscoördinator Gisella Bartels is bereikbaar op 06-28330551. 

Het is echter wenselijk via e-mail eerst een belafspraak te maken, omdat door de aard van de werkzaamheden van Gisella Bartels zij vaak niet in staat is de telefoon te beantwoorden. Ook telefonisch overleg met de docenten wordt bij voorkeur eerst per e-mail aangevraagd.

Cursusdata en kosten

Cursusdata

Er zijn nog geen nieuwe cursusdata bekend. 

Kosten

De kosten van de nieuwe jaaropleiding zijn nog niet bekend. 

Starten met deze opleiding?

Via onderstaande knop kun je ons een mail sturen en daarin aangeven dat je geïnteresseerd bent in de opleiding. Wij nemen vervolgens contact met je op voor jouw CV en motivatiebrief.

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Wil je op de hoogte blijven van onze opleidingen, cursussen en themadagen? Laat je email achter!